www.tulipan.nowemiasteczko.org
 

Strona główna
Władze ROD
Zarząd ROD - protokoły
Zarząd ROD - uchwały
Walne zebranie - dokumenty
16.04.2016

PZD - prawo
Kontakt
Archiwum
Wyszukiwarka
  
 

Protokół Walnego Zebrania z dnia 26.03.2015 r.

Regulamin Walnego Zebrania

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu ROD za 2015 r.

Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu ROD za 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za 2015 r.

Plan Pracy Zarządu ROD na 2016 r.

Preliminarz finansowy ROD na 2016 r.

Protokół Komisji Mandatowej Walnego Zebrania

Wniosek Zarządu ROD na Walne Zebranie w sprawie: realizacji zadania remontowego: Remont budynku biurowo-magazynowego ROD

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania

Uchwała Nr 1/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2015 roku

Uchwała Nr 2/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015r

Uchwała Nr 3/2016 w sprawie: wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia

Uchwała Nr 4/2016 w sprawie: planu pracy na 2016 rok

Uchwała Nr 5/2016 w sprawie: preliminarzy finansowych na 2016 rok

Uchwała Nr 6/2016 w sprawie: realizacji zadania remontowego pn. Remont budynku biurowo-magazynowego ROD 
Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl