www.tulipan.nowemiasteczko.org
 

Strona główna
Władze ROD
Zarząd ROD - protokoły
Zarząd ROD - uchwały
Walne zebranie - dokumenty
16.04.2016

PZD - prawo
Kontakt
Archiwum
Wyszukiwarka
  
 

Nowe pojemniki na odpady
Dodał: RomanS , 10 Apr 2015

Na terenie działek pojawiły się pojemniki na odpady segregowane.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami segregowania odpadów i stosowanie się do nich w trakcie korzystania z naszych pojemników.

Nie stosowanie się do tych zasad spowodować może naliczanie wyższych opłat przez EKO-Przyszłość - odbiorcę odpadów.

Prosimy też o dopilnowanie, by nie wrzucać do pojemników odpadów przynoszonych na teren działek zarówno przez działkowców, jak i osoby nie związane z działkami.

Woda na działkach
Dodał: RomanS , 10 Apr 2015

We wtorek lub środę (14 lub 15 kwietnia br.) zostanie uruchomiona woda na działkach.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie i zamknięcie zaworów (kranów).

| |
Walne Zebranie
Dodał: RomanS , 27 Mar 2015

Wczoraj, 26 marca br. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków PZD ROD "Tulipan" w Nowym Miasteczku.

Przyjęto wszystkie sprawozdania ustępujących władz, po czym wybrano nowe władze.

Przyjęto również kilka uchwał wytyczających zadania na najbliższy okres oraz ustalających opłaty ogrodowe.

W skład Zarządu wybrano: Zofię Ejsmondt, Jana Poklepę, Romana Stachowiaka, Bożenę Szewczyk i Kazimierza Trafnego.

Zarząd na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w sposób następujący:

Prezes - Bożena Szewczyk

Wiceprezes - Jan Poklepa

Sekretarz - Roman Stachowiak

Skarbnik - Zofia Ejsmondt

Członek - Kazimierz Trafny.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano: Mariolę Chmielewską, Barbarę Chylińską i Justynę Ławrowską.

Komisja wybrała spośród siebie:

Przewodnicząca - Barbara Chylińska

Sekretarz - Mariola Chmielewska

Członek - Justyna Ławrowska

Wszystkie podjęte na Walnym Zebraniu Uchwały będą wkrótce dostępne w odpowiednich działach na naszej stronie.

| |
Zostajemy w PZD
Dodał: RomanS , 22 Oct 2014

Dzisiejsze zebranie poświęcone podjęciu uchwały o pozostaniu w strukturach PZD bądź wyodrębnieniu się z tych struktur jako samodzielnego stowarzyszenia nie przyniosło rozstrzygnięcia.

Ponieważ ani w I ani w II terminie nie uzyskano koniecznego do podjęcia uchwały quorum, zgodnie z ustawą o ROD nasz ogród utrzymuje status quo ante, czyli zachowuje dotychczasowy stan rzeczy.

Następne zebranie umożliwiające podjęcie uchwały o wyodrębnieniu ze struktur PZD będzie się mogło odbyć dopiero po upływie 2 lat, po zawiązaniu się grupy inicjatywnej i uzyskaniu przez nią 10-procentowego poparcia działkowców dla swego pomysłu.

| |
Zebranie działkowców
Dodał: RomanS , 03 Oct 2014

Na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy o ROD Zarząd ROD im. Tulipan w Nowym Miasteczku

zawiadamia

iż w dniu 22 października 2014 r., o godz. 16,00, w sali konferencyjnej budynku OSP w Nowym Miasteczku ul. Głogowska, odbędzie się zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek na podstawie prawa do działki, położonych na terenie ww. ROD.

<< Previous 1 2 3 Next >>

Powered by CuteNews
 
Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl